Avrundnings / Radiefräsar

Avrundnings / Radiefräsar med styrlager


Avrundnings / Radiefräsar med bottenskär


Dubbelavrundningsfräsar